Tradicija skozi digitalne oči

Nazaj

Tradicija skozi digitalne oči

Namen operacije je oživitev obrtne in rokodelske dejavnosti z aktivacijo ranljive skupine devetošolcev, ki bodo poklice predstavili na inovativen način skozi digitalizacijo in s tem povečanje zanimanja za obrtniške in rokodelske dejavnosti. Realizacija operacije omogoča ohranjanje in oživljanje obrtne in rokodelske dejavnosti Zasavske regije, promocijo obrtniških poklicev in rokodelskih dejavnosti, prepoznavanje potenciala nesnovne kulturne dediščine in podeželja, izboljšanje položaja zasavskih obrtnikov in rokodelcev, krepitev povezanosti med podeželjem in mestnim središčem ter medgeneracijski prenos znanja.

Vodili partner operacije je Regionalna razvojna agencija Zasavje, partnerji operacije pa so Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje, Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik ter Društvo Trbovlje novomedijsko mesto.

Aktivnosti operacije:

 • Izvedba uvodne in zaključne strokovne ekskurzije
 • Organizacija delovnih skupin, priprava metodologije in nabava opreme
 • Izvedba digitalizacije rokodelske in obrtne dejavnosti
 • Izvedba končnega dogodka v organizaciji Društva TNM
 • Promocija in razširjanje rezultatov projekta

Operacija se bo izvajala od septembra 2022 do junija 2023.

Operacija ima kratkoročne, kot tudi dolgoročne (strateške) cilje.

Kratkoročni cilji operacije so:

 • Vzpostavitev novega medsektorskega partnerstva;
 • Oblikovanje skupin učencev za izvajanje projektnih aktivnosti in določitev mentorjev;
 • Priprava metodologije za digitalizacijo rokodelske in obrtne dejavnosti;
 • Izvedba uvodne ekskurzije v organizaciji Društva TNM v laboratoriju RUK;
 • Usposobiti učence sodelujočih šol za digitalizacijo nesnovne kulturne dediščine;
 • Izvedba vsaj šestih obiskov lokalnih obrtnikov oz. rokodelcev;
 • Izdelava vsaj šestih digitalnih izdelkov s predstavitvijo rokodelske in obrtne dediščine;
 • Izvedba zaključnega dogodka v organizaciji društva TNM v sodelovanju z Društvom Marionetno gledališče Jurček;
 • Vzpostavitev okolja za medgeneracijski prenos znanj;
 • Izdelava spletnega mesta projekta na domeni rra-zasavje.si;
 • Izdelava Facebook strani za potrebe promocije in razširjanja rezultatov projekta

Dolgoročni cilji operacije so:

 • Digitalizacija pomembnejše obrtne in rokodelske dediščine zasavske regije;
 • Povečanje zanimanja za obrtniške poklice, rokodelske dejavnosti in deficitarne poklice med mladimi;
 • Izboljšanje prepoznavnosti obrtništva in rokodelstva v regiji;
 • Izboljšanje prepoznavnosti nesnovne kulturne dediščine;
 • Okrepitev razvojnih potencialov podeželjskega okolja;
 • Izboljšanje položaja zasavskih obrtnikov in rokodelcev;
 • Okrepitev povezanosti med podeželjem in mestom

Najbolj oprijemljivi rezultati operacije bodo digitalni izdelki, ki jih bodo ustvarili šolarji. Le-te bomo objavili na projektnih spletnih mestih in obstoječih spletnih mestih projektnih partnerjev.

Ostali rezultati operacije so še:

 • Vzpostavljeno medsektorsko projektno partnerstvo;
 • Vzpostavitev treh delovnih skupin učencev na treh partnerskih osnovnih šolah in izbor treh mentorjev;
 • Vzpostavitev uradnega spletnega mesta na rra-zasavje.si;
 • Vzpostavitev projektne Facebook strani;
 • Vzpostavitev dodatnega spletnega mesta na družbenih omrežjih za mlade;
 • Izdelava vsaj šestih digitaliziranih izdelkov s predstavitvijo različnih rokodelskih oz. obrtnih dejavnosti;
 • Izdelava in izvedba promocijske kampanje projekta;
 • Izvedba dveh ekskurzij (začetna in končna) za vključene učence;
 • Vključitev 6 lokalnih obrtnikov oz. rokodelcev;
 • Dve objavi v regionalnih in lokalnih medijih.

Finančna podpora operacije

Projekt se izvaja v okviru 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Operacija bo realizirana s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

https://www.rra-zasavje.si/si/projekti/tradicija-skozi-digitalne-oci/

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Tradicija skozi digitalne oči
Tradicija skozi digitalne oči
Tradicija skozi digitalne oči

Stopite v stik