Sodelovanje pri projektu Filmski vlak

Nazaj

Sodelovanje pri projektu Filmski vlak

Društvo Trbovlje novomedijsko mesto sodeluje pri izvedbi pet letnega projekta Filmski vlak.

Kaj je Filmski vlak ? Center za mladinsko kulturo Kočevje skupaj s partnerji izvaja petletni nacionalni projekt. Namen projekta je razvoj prožnih oblik učenja in inovativnih učnih okolij na področju filmske vzgoje. S svojim programom želimo krepiti kompetence strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju kulture in umetnosti. V šolah bi želeli povečati vključevanje filmske vzgoje, saj so učenci vedno bolj izpostavljeni sodobnim tehnologijam, ki jih še ne znajo odgovorno uporabljati, hkrati pa želimo spodbuditi razumevanje filmske umetnosti, spoznavanje filmskih in avdiovizualnih del in ustvarjanje s področja filma. Filmski vlak sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi po celotni Sloveniji (Center šolskih in obšolskih dejavnosti, OŠ v Kočevju in okolici ter Srednjo šolo Kočevje).Cilj projekta je strokovno usposabljanje in uporaba celovitega pristopa k filmskih vzgoji in spoznavanju področja filmske umetnosti. Filmsko vzgojo si želimo z uporabo prožnih oblik učenja in uporabo IKT narediti zanimivo in privlačno za učence ter spodbuditi uporabo inovativnih učnih modelov za strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Sodelovanje pri projektu Filmski vlak

Stopite v stik