Razpis nova galerija

Nazaj

Vabimo vas, k pošiljanju predlogov za razstave v Novi galeriji DDT v Trbovljah, v sezoni 2013.
Nova galerija Delavskega doma Trbovlje deluje v prostorih bivše kurilnice in depoja za premog.

Trbovlje, Slovenija
Datum dogodka: 2013
ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Razpis
Nova galerija DDT

Namenjena je vizualnim razstavam sodobne umetnosti. Poudarek je predvsem na tehnološko podprtih projektih. Galerija je zasnovana je v dveh delih: zgornji del sledi klasičnemu principu bele kocke (white cube), medtem ko je v spodnjem delu ohranjen originalni industrijski izgled. Tako je na simbolni ravni tudi bela kocka umeščena v širši kontekst mesta, v katerem se nahaja.
K sodelovanju in prijavi vabimo umetnike posameznike in kolektive, ki ustvarjajo na področju likovnih, novomedijskih, audio-vizualnih, performativnih in drugih vizualnih praks.
VSEBINA PRIJAVE:
– jasno opredeljen vsebinski okvir projekta,
– definiran koncept izvedbe in tehnični načrt z ozirom na poznavanje galerijskega prostora,
– navedba avtorjev in nosilcev izvedbe s kratkim življenjepisom, pri čemer je umetnik, če nima kuratorja oz. vodje projekta sam zavezan k vodenju projekta,
– fotografsko gradivo, če je na voljo (za prijavo zadostuje nizka ločljivost!),
– navedba kontaktov (ime in priimek, elektronska pošta, mobilna tel. št.) vodje projekta in odgovorih oseb.
Svoje predloge in življenjepis pošljite po elektronski ali navadni pošti (s pripisom RAZPIS NOVA GALERIJA)
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje s programom TNM (Trbovlje novomedijsko mesto) kot krovni organizator galerijske dejavnosti v Novi galeriji DDT, pri pripravi projektov prispevamo:
– galerijski prostor v času razstave z vsemi obratovalnimi stroški,
– varovanje razstave,
– osnovno tehnično pomoč pri postavitvi že pripravljenega in tehnično načrtovanega projekta,
– izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti,
– promocijo razstave v sodelovanju s producentom,
– oblikovanje vabila za tisk in tiskanje, oblikovanje e-vabila in pošiljanje vabil, ki so pripravljena v sodelovanju s producentom,
– odprtje razstave z manjšo pogostitvijo,
– potrditev referenc in izdajanje izjav o sodelovanju pri prijavah na razpise za zbiranje sredstev izvajalca projekta.
Pridržujemo si pravico do neupoštevanja nepopolnih prijav in zavrnitve predlaganih projektov brez dodatnega vsebinskega pojasnila.
Rok prijave: 30.10. 12
Kontakt:
E-pošta: ddt@siol.net

Stopite v stik