Kreativni preboj Trbovelj

Nazaj

Kreativni preboj Trbovelj

Zavod Aspira, Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, Zavod Peglezn in društvo Trbovljenovomedijsko mesto smo združili moči ter pridobili sredstva za izvedbo projekta Kreativni preboj Trbovelj strani EU programa Erasmus+.

Zakaj smo se odločili za skupen projekt?

Trbovlje so znane kot del rdečih, uporniških revirjev. Tu je bilo življenje vedno zahtevno, kar pa je med ljudmi spodbudilo, da so se med seboj povezovali in si pomagali. Povezovanje med ljudmi pa je številčno potekalo tudi v različnih društvih, vzpostavljeno je bilo medgeneracijsko sodelovanje ter prenos znanja, kulturno udejstvovanje je bilo živo. V zadnjih letih pa opažamo, da kulturna in druga društva ugašajo in da se prostor neodvisnega delovanja zmanjšuje. Predvsem ta vidik izpostavljajo mladi, ki delujejo v okviru Mladinskega gledališča Svobode Trbovlje (MGST), ki so eno izmed redkih aktivnih društev z večjim številom mladega članstva. Mladi so izpostavili tudi glavno potrebo MGST po ohranitvi stavbe Doma Svobode v lastništvu in upravljanju društev, ki v njej delujejo. Sodelujoči smo ugotovili, da v Trbovljah ni kreativnega prostora, kjer bi lahko dnevno delali in soustvarjali različne aktivnosti, zato s projektom naslavljamo to temo. Ob evropskem letu mladih vidimo idealno priložnost, da potrebe mladih ponovno naslovimo v lokalnem okolju, jih podkrepimo ter spodbudimo kreativni preboj v našem okolju. Pobuda za projekt je prišla s strani mladih članov MGST, vendar so se za prijavo povezali z Aspiro, saj ima s prijavami podobnih projektov že izkušnje.

Kaj konkretno bomo postorili?

S projektom si želimo vzpostaviti kreativni skupnostni prostor, ki bo namenjen mladim med 13. – 30. letom, partnerskim in drugim organizacijam ter redno odprt, najmanj 4 ure enkrat tedensko. Skupnostni prostor bo omogočal uporabo prostora ter infrastrukture – internetne povezave, stolov, miz, tehnične opreme itd.) za t. i. coworking in za podporo mladim pri razvoju njihovih idej ter za povezovanje organizacij iz različnih sektorjev. Prostor bo namenjen razvoju novih idej, pripravam na različne aktivnosti, pripravam na pisanje projektov na prijavne roke. Partnerske organizacije so se že v času prijave zavezale, da si bodo te obveznosti razdelile ter tudi po končanem projektu mladim nudile mentorstvo pri razvoju njihovih idej.
 

Kakšni so nameni in cilji?

Namen projekta je spodbuditi kreativni preboj sodelujočih sektorjev in mladih v lokalnem okolju. Naši cilji pa so, da v evropskem letu mladih postavimo izzive mladih na agendo v lokalnem okolju, vzpostavitev skupnostnega prostora za neodvisni kreativni preporod lokalnega okolja, opolnomočenje mladih za kreativni preboj ter da stalnica postane zaključna prireditev v stavbi Doma Svobode, ki bo še naprej povezovala različne mlade, različne organizacije, različne sektorje ter skrbela za nadaljnji kreativni preporod in razvoj mesta.

Vzpostavili smo sodelovanje iz razloga podpore mladih, medsebojnega sodelovanja v skupnem kreativnem prostoru, prepleta različnih sektorjev ter nenazadnje lastnega razvoja.

Načrtujemo, da bo ta kreativni prostor povezal različne zvrsti kulture (glasbo, gledališčem, slikarstvo, literaturo itd.) s podjetništvom, okoljevarstom, medgeneracijskim sodelovanjem, športom, novomedijskimi vsebinami itd. V okviru tega projekta pa se bodo mladi srečali tudi z lokalnimi deležniki na področju kulture in z odločevalci ter jim predstavili njihove vidike kreativnega razvoja mesta.

O nas:

  • Aspira sodeluje v projektu, ker bo s svojimi izkušnjami iz mladinskega dela podprla mlade pri njihovem razvoju, pri angažiranji v civilni družbi, jim pomagala pri zagovorništvu njihovih potreb in predlogov, jih usposobila za razvoj in implementacijo njihovih idej v realnost ter jih seznanila s priložnostmi, ki jim jih ponuja EU. Prav tako pa Aspira vidi svojo priložnost tudi v podpori razvoja drugih NVO iz lokalnega okolja ter pozicioniranje zavoda kot enega izmed vodilnih organizacij za razvojni preboj.
  • Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje (MGST) je pobudnik tega projekta, saj se je potreba pokazala v procesu priprave strategije njihove organizacije. MGST je solastnik velike kulturne ustanove v Trbovljah, ki pa ni izkoriščena, kot bi lahko bila. Mladi, ki so člani MGST, sodelovanje v projektu vidijo predvsem kot priložnost za njihov razvoj, za povezovanje gledališča z drugimi sektorji, obuditev njihove stavbe ter vzpostavitve kreativnega skupnostnega prostora.
  • Zavod Peglezen je NVO, ki se v največji meri ukvarja z glasbeno in street art aktivnostmi (grafiti). S sodelovanjem v projektu želijo podpreti mlade pri razvoju njihovih idej in povezovanju le-teh z njihovimi aktivnostmi. Imajo izkušnje z organizacijo večjih glasbenih dogodkov in produkcijo.
  • Društvo Trbovlje novomedijsko mesto (TNM) je nastalo za promocijo in razvoj uporabe novomedijske umetnosti. Njihovi člani so strokovnjaki za tehnologije VR, AR, 360 stopinjske posnetke, video. Z njihovim sodelovanjem bodo mlade, ki bodo sodelovali v projektu, dobili priložnost in znanje za uporabo teh tehnologij.

Največji učinek vsekakor pričakujemo na lokalni ravni. Projekta smo se s skupnimi močni lotili ravno iz razloga, da podpremo potrebe mladih ter da na lokalni ravni prinesemo pozitivne spremembe in učinke, ki bodo obstali tudi po projektu.

Kreativni preboj Trbovelj

Stopite v stik