Interaktivni turizem za vse (EKSRP)

Nazaj

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v Evropi. 

Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:

  • povečanje dostopnost za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati; 
  • dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena ; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.

Zabavno in poučno virtualno popotovanje po skriti, izginjajoči  in  nedostopni  dediščini  se  razteza  od Ribnice, Loške  doline,  Pivke,  Trbovelj,  Ljubnega  pa  vse  do Nove Gorice. V kombinaciji z ogledom lokalnih znameni-tosti  in  družbe  lokalnega  vodiča  se  boste  podali  na dogodivščino  in  odkrivanje  mogočnosti  snežniških gozdov in njenih prebivalcev, podzemnega sveta jam in rudnikov, okolice pivških jezer ter se s flosom (tradiciona-lnim splavom) spustili po reki. Turistični produkt Časovni (pre)skok omogoča, da si sami določite izhodiščno točko vašega  popotovanja  ter  z  nadaljnjim  raziskovanjem obiščete  in  spoznate  5  slovenskih  regij,  ki  ponujajo izjemno kulturno in naravno dediščino, dostopno vsem.

Partnerji:

  • LAS Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage)
  • LAS med Snežnikom in Nanosom
  • LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
  • Partnerstvo LAS Zasavje
  • LAS V objemu sonca
  • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Trajanje operacije: 1.1.2019-31.12.2020

Skupna vrednost operacije za LAS Notranjska: 86.127 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 73.208 EUR

Zgibanka Časovni preskok
Letak Časovni preskok
Interpretacijski načrt

Stopite v stik