Deus Machina Theater in NeuroRoboTheater

Nazaj

Deus Machina Theater in NeuroRoboTheater

V letošnjem letu smo se prijavili na Poziv za vsebinsko zasnovo inovativnih pilotnih projektov na presečišču znanosti, umetnosti in gospodarstva, v sklopu projekta RUK – Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture. Projekt »Deus Machina Theater in NeuroRoboTheater« predstavlja presečišče različnih aktualnih področij kot so industrijska robotika, marionetna umetnost in perfomativnost. Povezali pa smo se tudi izven meja naše občine in sicer z Marionetnim gledališčem Jurček iz Hrastnika ter podjetjem Yaskawa.

Na pozivu je bil projekt izmed 22-ih prijav sprejet v izvajanje. Kriteriji, ki so na razpisu šteli, so bili: reference predlagatelja, inovativnost projektne ideje, sinergije z raziskovanjem in gospodarstvom, finančno uravnotežen in realno ovrednoten projekt.


Kaj bomo naredili?

  • Industrijska robotska roka v minimalistični senčni sceni bo izvedla več lutkovnih marionetnih predstav. Projekt bomo nadgradili z implementacijo BCI tehnologij, ki bo omogočala aktivno izvajanje marionetnega gledališča tudi gibalno oviranim osebam (NRT).
  • Razvili bomo tudi inovativno aplikacijo, ki bo omogočala upravljanje marionetne lutke na robotu z možganskimi signali. Kar predstavlja prvo in edinstveno interakcijo med človekom, marionetno lutko in robotom. Takšna aplikacija bo omogočala ustvarjanje marionetnega teatra tudi gibalno oviranim osebam, ki so iz takšnih dejavnosti žal izključeni. Projekt NRT pa jim bo omogočil aktivno vključenost.

V projektu sodeluje več akterjev iz različnih področij kot so: intermedijska umetnost, lutkovno gledališče, mehatronika, programiranje, gospodarstvo in medicina oz. nevrologija. Projekt pa predstavlja tudi inovativen pristop k dejavnosti marionetnega teatra v povezavi z industrijsko robotiko. Nadgradnja vsega pa je kreativno vključevanje gibalno oviranih ljudi in sicer z BCI tehnologijo.

V Sloveniji do sedaj še ni bilo izvedenega projekta, ki bi zajemal sodelovanje različnih področij kot so tradicionalni marionetni teater, robotika in nevrologija. Takšnega projekta nismo zasledili niti v tujini. Marionetna predstava z robotsko roko bo predstavljena v gledaliških dvoranah pred publiko.

Veseli smo, da smo pobudniki edinstvenega sodelovanja tradicionalnega marionetnega društva Jurček s priznanim visokotehnološkim podjetjem Yaskawa. Gre pa tudi za izjemno sodelovanje mehatronikov, informatikov in umetnikov ter humanizacijo tehnologije.

Društvo Trbovlje novomedijsko mesto

Deus Machina Theater in NeuroRoboTheater
Deus Machina Theater in NeuroRoboTheater
Deus Machina Theater in NeuroRoboTheater

Stopite v stik