„Prav imate. Življenje pri nas je težko. Naše mestece je luknja. Zmeraj je bilo luknja. Ampak zdaj,“ sem rekel, „je luknja v prihodnost. Skoz to luknjo bodo prišle v naš ušivi svet take reči, da bo vse drugače. Življenje bo drugačno, boljše, vsakdo bo imel, kar bo hotel. To je ta luknja. Skoz to luknjo prihaja znanje. Ko pa bomo vse vedeli, bomo vsi obogateli, poleteli bomo med zvezde, šli bomo kamor koli. Takšna bo takrat ta naša luknja …“

– Piknik na robu ceste, bratov Strugacki (1972).


“Postavitev spomenika Rudar – Prometej”

Z letošnjo likvidacijo družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik bo premogovništvo v Zasavju postalo del več kot stoletne bogate zgodovine. Naša dolžnost je, da rudarsko tradicijo ohranjamo tudi v prihodnosti. Program Trbovlje Novomedijsko Mesto, virtualni muzej rudarstva 4. dritl in umetniška inštalacija Monolit, ki krasi okolico trboveljskega rondoja so že dokazali, da je tudi izročilo preteklosti moč ponesti v prihodnost in s pomočjo novih medijev (virtualna resničnost, hologram projekcije) mlajše generacije učiti o pomembnosti ohranjanja rudarske tradicije. Skupaj z Zasavskim društvom seniorjev menedžerjev in strokovnjakov predlagamo, da se v spomin vsem rudarskim generacijam postavi impozantno spominsko obeležje, ki bo sedanje in bodoče rodove večno spominjal na zgodovino teh krajev. Zunanjost in vsebina spomenika naj bi umetniško zajela vse tisto, kar bogati našo rudarsko preteklost in zagotavlja, da rudarska tradicija ne bo nikoli izumrla. Med različnimi predlogi je bil izbran spomenik “Rudar-Prometej” (avtor je kipar mag. Zoran Poznič) in lokacijo postavitve (Ostri vrh oz. Špicberg). Investitor projekta je društvo Trbovlje novomedijsko mesto (TNM). Investicija je ocenjena na 45 000 EUR. Izdeluje se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, v postopku pa je nakup zemljišča, kjer bo stal spomenik. Tudi zemljišče bo odkupilo naše društvo.

Pri društvu Trbovlje novomedijsko mesto je odprt poseben račun za zbiranje teh sredstev: SI56 6100 0002 4000 184.

PRODUKCIJA

SODELOVANJE in IZOBRAŽEVANJE