„Prav imate. Življenje pri nas je težko. Naše mestece je luknja. Zmeraj je bilo luknja. Ampak zdaj,“ sem rekel, „je luknja v prihodnost. Skoz to luknjo bodo prišle v naš ušivi svet take reči, da bo vse drugače. Življenje bo drugačno, boljše, vsakdo bo imel, kar bo hotel. To je ta luknja. Skoz to luknjo prihaja znanje. Ko pa bomo vse vedeli, bomo vsi obogateli, poleteli bomo med zvezde, šli bomo kamor koli. Takšna bo takrat ta naša luknja …“

– Piknik na robu ceste, bratov Strugacki (1972).


SODELOVANJE in IZOBRAŽEVANJE