Učenje igranja na kitaro z Ano Kralj PRO IGRA

Učenje igranja na kitaro z Ano Kralj PRO IGRA
Igranje na kitaro v predšolski dobi je izrednega pomena ob zavedanju, da s primerno metodo razvijamo pri otroku fino motoriko. Pogosto bi pomislili, da je igra z lego kockami, ali različne sestavljenke primerna oziroma enakovredna. Pa ni. Saj se pri teh igrah ne aktivirajo vsi prstki na obeh rokah. Igranje na kitaro pa to omogoča.
Ko se otrok vpiše v šolo s šestimi leti, tako v osnovno kot kasneje v glasbeno, bi morala biti fina motorika že v glavnem razvita, pa se hitro pokaže, da ima veliko otrok že ob vpisu težave, disleksijo, disgrafijo ter druge oblike učnih težav. V bistvu bi učenje inštrumenta v predšolski dobi imelo preventivni učinek. Zato toliko poudarjam, da bi se otroci morali učiti kitaro že prej, sploh, če opazimo, da imajo interes za glasbo. Seveda ob primerni metodi. Kitara je lahko zabaven inštrument, če se podaja na primeren, otroku prijazen način.
Pomembno za otroka je, da razvije fino motoriko v predšolski dobi, da začne z igranjem na inštrument čim prej, nekateri že v četrtem letu starosti. Peto, šesto leto pa sploh priporočam, saj igranje na kitaro, kjer se uporabljajo vsi prsti, vpliva na razvoj inteligence, kognicije.
Torej starši, dajte otroku v roke najprej kitaro, šele potem pametni telefon ali tablico, saj imata slednja negativni učinek na otrokov kognitivni razvoj, kar so že potrdile določene raziskave.
TOREJ VABLJENI V Šolo kitare PRO IGRA.

Več o inovativnem poučevanju kitare na: http://inovativnost.simplesite.com/?fbclid=IwAR21JWGOOpwMxFnzDQQWH2R-Uj6j9yytupftxI4sjeH2_ntn9Zk0Hoha5Qs