SODELOVANJE GESŠ

Večletno sodelovanje z Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje.

–          Novomedijske delavnice (arduino, stop motion, vizualno sporočanje),

–          Podjetniški program Junior Achievement (izdelava reklamnega gradiva in snemanje promocijskih video spotov).

           (V letu 2016 sta bili obe dijaški podjetji nagrajeni za najboljše dijaško podjetje v Sloveniji).

 

Več o delavnicah.