Sodelovanja in partnerstva TNM

Sodelovanja

 • Filmski vlak – petletni naciopnalni projekt na področju izobraževanja fimske kulture
 • projekt Inspiracija, ki ga vodi Občina Trbovlje
 • razstava Dušana Kastelica
 • razstava Coal Story

Razvojna partnerstva

 • AEREFORM, letalska tehnologija d.o.o.
 • Chipolo d.o.o.
 • DEWESoft (measurement innovation) d.o.o.
 • GNS PLUS d.o.o. (inovativne računalniške rešitve)
 • ETI d.o.o.
 • Regionalni tehnološki center Zasavje (RTZC)
 • Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA)
 • Katapult d.o.o.
 • Območna gospodarska zbornica Zasavje (GZS)
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje (GESŠ)
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje (STPŠ)
 • Območna Obrtno – Podjetniška zbornica Trbovlje (OOZ Trbovlje)
 • Območna Obrtna – Podjetniška zbornica Zagorje ob Savi (OOZ Trbovlje)
 • Območna Obrtno – Podjetniška zbornica Hrastnik (OOZ Trbovlje)
 • Mladinski center Trbovlje (MCT)
 • INDAVIDUAL David Knez s.p. (član Katapulta)
 • Mladinski center Zagorje ob Savi (MCZoS)
 • Partnerstvo LAS Zasavje (lokalna akcijska skupina)
 • Dorjan d.o.o. (multimedija)
 • JAGANATH video produkcija Tomaž Praunsesis s.p.
 • Zasavski muzej Trbovlje (ZMT)
 • Zasavska ljudska univerza Trbovlje (ZLU)
 • Mladinski center Hrastnik (MCH)
 • NVO MREST Zasavje (mreža nevladnih organizacij)
 • Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje
 • Društvo litijski likovni atelje LILA