KULT – kultura mladih

Vizija
Delavski dom Trbovlje ter Mladinski center Trbovlje, dve instituciji, združeni s skupnim ciljem: mlade pripeljati na višji nivo s ponudbo zanimivega kulturnega programa, namenjenega posebej njim.Splošni cilji:
Kultura kot pospeševalec sprememb
Razvoj aktivne ter kreativne mladine
Razvijanje širše družbene zavesti glede kulturne scene pri mladih
Razširjanje bodočih možnosti za sodelovanje na projektih – odpiranje sveta!
Širjenje mreže kulturnih partnerjev v Sloveniji in izven nje
Pomoč pri mobilnosti umetnikov ter iskanju možnosti financiranja družbeno umetniških projektov
Platforma za izmenjavo delavnic
Inovacija skozi imaginacijo – nove forme mobilnosti, novi pristopi, novi konteksti
postavljanje mostov med lokalnimi uveljavljenimi umetniki/kreativci ter bodočimi mladimi umetniki
povezava z umetniško ter civilno sceno
povezava s turizmom
promocija kulture v zasavski regiji

KULTURNI OBISKI / DELAVNICE
Program vključuje kulturne obiske ter delavnice, ki so povezane s temi obiski. V njih mladi razvijajo specifične kreativne projekte (pred ali po obisku – v prostorih Delavskega doma Trbovlje in/ali v Mladinskem centru Trbovlje).

DELAVNICE
Mladim bomo ponudili naslednje delavnice:
fotografija
izdelava lutk
stop-motion animacija
grafični tiskarski proces
knjigoveštvo
grafični design
video
zvočne instalacije