DELAVNICE NA STPŠ

Izvajanje izbirnega šolskega modula Novomedijsko ustvarjanje v okviru rednega pouka (program računalniški tehnik) na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje v letih 2015-2016 in 2016-2017.

Ime modula: Novomedijsko ustvarjanje

Usmerjevalni cilji

Dijak:

 • Se seznani z zgodovino likovne umetnosti
 • Razvija pozitivni odnos do kulturne dediščine
 • Pozna osnove likovnega ustvarjanja
 • Se seznani s slikarstvom in kiparstvom kot podlago za novomedijsko umetnost
 • Se seznani s principi likovnega ustvarjanja na začetku 21. stoletja
 • Spozna nove tehnologije pri likovnem ustvarjanju
 • Seznani se z uporabo tehničnih znanj v umetniškem ustvarjanju
 • Uporablja osnovna slikarska in kiparska orodja, kot osnovo za novomedijsko produkcijo
 • Razvija kreativnost
 • Razvija ročne spretnosti ter finomotoriko
 • Pridobi sposobnost reševanja kompleksnih problemov
 • Razvije sposobnost samostojnega in timskega dela
 • Razvija kritično mišljenje o likovnih praksah
 • Pozna postopek od ideje in izvedbe do kreacije
 • Pozna osnovne principe trženja
 • Pozna osnovne principe promocije
 • Razume vpliv medijev na sodobno družbo
 • Se seznani s psihologijo množic in medijsko manipulacijo

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.