SODELOVANJE GESŠ

Večletno sodelovanje z Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje. –          Novomedijske delavnice (arduino, stop motion, vizualno sporočanje), –          Podjetniški program Junior Achievement (izdelava reklamnega gradiva in snemanje promocijskih video spotov).            (V letu 2016 sta bili obe dijaški podjetji nagrajeni za najboljše dijaško podjetje v Sloveniji).   Več o delavnicah.

Read More

DELAVNICE NA STPŠ

Izvajanje izbirnega šolskega modula Novomedijsko ustvarjanje v okviru rednega pouka (program računalniški tehnik) na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje v letih 2015-2016 in 2016-2017. Ime modula: Novomedijsko ustvarjanje Usmerjevalni cilji Dijak: Se seznani z zgodovino likovne umetnosti Razvija pozitivni odnos do kulturne dediščine Pozna osnove likovnega ustvarjanja Se seznani s slikarstvom in kiparstvom kot […]

Read More